NL / EN
Teaser

keizersgracht 324

1016EZ amsterdam

-

DRIFT zoekt!

|

DRIFT zoekt! Een nieuwe lente en een nieuw geluid... De afgelopen tien jaar heeft het festival zich tegen beter weten in telkens weer groter en luider kenbaar gemaakt. Niemand weet hoe nu dit lied gaat klinken. Denk jij dat je samen met een paar andere studenten een heel wijsgerig festival kunt bedenken? Stuur dan vóór 16 mei motivatie en cv op naar sollicatiedrift@gmail.com, zodat je tijdens die week langs kunt komen voor een gesprek.

-

Zodra het nieuwe collectief is opgerezen hebben wij, het oude collectief, niks meer te zeggen, maar het volgende moet ons toch nog van het hart. DRIFT is natuurlijk één groot feest, maar verkijk je niet op het volle jaar aan voorbereidingen dat erbij komt kijken. We zijn op zoek naar (filosofie)studenten die allereerst lezingen, debatten en culturele optredens op touw zetten en die daarnaast onder andere financiering werven en beheren, een locatie regelen, en de nodige promotie verzorgen. Tijdens de essentiële wekelijkse vergaderingen zal er een schijn van overzicht en beheersbaarheid in stand worden gehouden. Hier is ook de kans om eventuele eendracht en tweedracht om te smeden tot eendrachtige tweedracht ofwel tweedrachtige eendracht. Zo ontstaat er voldoende draagvlak voor een op handen Zijnde. Er blijft maar een klein deel van het collectief achter; wees je bewust van je invloed als nieuwe onruststoker / kamerplant / alleskunner, en grijp deze kans aan om DRIFT naar je hand te zetten!-

thema

|


In staat tot natuur

“...Of is het misschien beter om het idee van een natuurlijke hiërarchie compleet te laten varen?” Adam kijkt op en fronst, hij lijkt verbaasd te zijn over zijn eigen gedachte. Ergens is hij nog steeds een romanticus, zo beseft hij. Hij streeft naar een eenwording tussen zichzelf en de natuur, naar het herstel van een vervreemding die hij zelf ooit in gang zette. “O zoete Natuur, magnum mysterium! Hoe heb ik u ooit kunnen verlaten?” Maar, zo denkt hij verder, zou hij ook oprecht kunnen beweren dat hij gelijk is aan al die dingen om hem heen: de stenen, de bomen, de mossen, de zwerfhonden? Kunnen zij daadwerkelijk zijn broeders en zusters worden en zal hij ze dan ook als zodanig kunnen erkennen? En trouwens: alleen hij als mens kan zich dit soort vragen überhaupt stellen, dus is dat niet meteen al een bewijs van zijn eigen superioriteit?

Adam kijkt wat vragend naar de huiskat aan zijn voeten. Vooralsnog blijft Murus – Latijn voor ‘muur’ - hem een antwoord verschuldigd. “Wat heb ik nou aan jou?” De kat kijkt op, gaapt vervaarlijk, en begint zijn vacht schoon te likken. Adam slaakt een diepe zucht. Tot nu toe was zijn dag eigenlijk goed verlopen. Hij had zijn lezing voor het DRIFT festival, over broccoli en posthumanisme, tot in de puntjes voorbereid. Maar nu tijdens de generale repetitie dreigt zijn hele lezing plots in duigen te vallen. In de spiegel kijkend herhaalt hij de laatste zin van zijn voordracht: “The transversal movement of primitive broccoli cultures could well become a symbol for the triumph of the non-human Other over the dichotomy between nature and artificiality.” Zijn spiegelbeeld komt hem nogal vreemd en onovertuigend voor. Het schaamt zich. Waarom moet alles toch zo moeilijk zijn? Ja, het thema van de tiende editie van DRIFT is ‘In staat tot natuur’, maar in zijn geval hadden ze achter deze titel eerder een diep donker vraagteken moeten plaatsen. Want hoe meer hij zijn best doet, hoe sterker de natuur aan zijn begripsvermogen lijkt te ontsnappen.

De gedachten blijven aan hem knagen, hij hervat zijn poging. “Ik kan mezelf deze vragen stellen, maar dat kan ik niet in mijn eentje. In feite ben ik slechts een soort buikspreekpop, een doorgeefluik voor de menselijke geschiedenis. Zoals ook een kikker alleen maar kwaakt zoals hij gebekt is, stel ik deze vragen, niet wetend wat ik anders zou moeten doen. Het is hoe dan ook geen reden om mezelf boven de natuur te stellen.” Wanhopig op zoek naar inspiratie loopt Adam naar zijn boekenkast en raadpleegt hij zijn dieren-encyclopedie: eerst bezoekt hij de Amphibiae, daarna de Hominoidea. Homo sapiens wordt niet eens vermeld in het register. “O ja, het zal weer eens niet...” Meanderend tussen wanhoop en hoop, blijft hij zijn geestelijke worstelingen uitstorten over zijn kat. Hij neemt hem op schoot en streelt hem: “Weet je Murus, de mens geeft zich al te gemakkelijk het bewijs van zijn eigen superioriteit. Ooit zag hij zichzelf als de kroon der schepping, tegenwoordig waant hij zichzelf koning. De stenen, de planten en de dieren legt hij aan zijn voeten. Boven zichzelf accepteerde hij ooit engelen en goden, maar ook zij moesten uiteindelijk te gronde gaan. Maar het is toch geen verrassing dat de mens uiteindelijk zelf het beste aangepast blijkt te zijn voor het beklimmen van zijn zelfgemaakte ladder? Wat is toch de aantrekkingskracht van deze hieërarchische maatstaven die de mens oplegt aan zichzelf en de natuur om hem heen, en die hem telkens als winnaar doen verschijnen?”

Adam kijkt op de klok, het uur der waarheid nadert gestaag. Hij doet zijn zwarte pak aan, inclusief zwarte lakschoenen. Terwijl hij zijn das aan het strikken is, hervat hij zijn monoloog. “Maar wat zo moeilijk is om in te zien, is dat een ware koning geen onderdanen heeft. Hij is niet nederig en niet verheven. Hij daalt niet af en hij stijgt ook niet - hooguit stijgt hij naar beneden of daalt hij af naar boven. Hij heeft geen land om over te regeren, maar krijgt de gehele wereld in ruil daarvoor terug. Hij begrijpt wat de mensen vandaag nog niet begrijpen. Dat de lat waarlangs zij de natuur leggen hun eigen praktisch ontwerp is geweest. Met truc en kunstgreep omstrikken en slepen de mensen beesten, vruchten, metalen, ja zelfs naaste volkeren in hun eigen domein. En dit doen ze eerst en vooral zonder de locatie van dit domein te bevragen. Waar ligt nu precies dit mensenrijk, dat zogenaamd afgebakend is van de natuur? Ieder mens - een enkele kwast uitgezonderd - kan zijn eigen stad, land, of huis aanwijzen op de kaart. Maar wie kan mij zeggen hoe deze gebieden zich verhouden tot datgene waaraan ze zich schijnen te onttrekken: de natuur? Staan deze gebieden compleet los van de natuur? Hoogst onwaarschijnlijk. Maar zijn ze dan haar onderdeel, binnenin de natuur, of sluiten ze haar juist in, als een eigenaar? Wie behoort tot wat? Of wat tot wie?”

Terwijl Adam verstrooid nog wat kleine dingen opruimt, om zo zijn woonkamer in ieder geval de schijn van ordentelijkheid te verlenen, ziet hij dat zijn kat pontificaal op zijn lezing is gaan zitten. Op het titelblad prijkt een extravagante haarbal. Murus kijkt hem spottend aan. Alsof hij het onderwerp eigenlijk beter begrijpt en Adam hem het geheim nooit zal kunnen ontfutselen. Geïrriteerd door deze gedachte duwt hij de kat van zijn bureau en daalt mopperend de trap af naar beneden, zijn geest nog immer half in droom en half in werkelijkheid. Maar eenmaal beneden wordt hij geconfronteerd met een nieuw vraagstuk, dat ditmaal zijn volledige aandacht opeist en hem in één klap met beide benen op de grond plaatst. “Hoe kan die kat nou eerder beneden zijn gekomen dan ik?” Aan de overkant van de weg ziet hij Murus wegrennen in een verbazend hoog tempo. De kat is al bijna de hoek om, Adam is nog net in staat om te zien dat hij tussen zijn gebit het manuscript stevig vastgeklemd houdt. Zal niet hijzelf, maar zijn kat dan uiteindelijk gaan strijken met de eer? Dit zou hoogst ongunstig zijn voor zijn carrière. (Maar aan de andere kant: hij had al zijn twijfels over de lezing, dus wat zou het ook?) Na deze korte deliberatie besluit Adam zich gewonnen te geven. Hij voelt een lichte hoofdpijn opkomen. Hij sleept zichzelf de trap op, om eenmaal boven tegen een dichte deur aan te stoten: uiteraard heeft Murus ook de huissleutel meegenomen. Er rest hem daarom geen andere keuze dan toch maar naar het festival te gaan...


-

programma 2016

|


Hieronder vindt u het programma van Wijsgerig Festival DRIFT 2016 – In staat tot natuur. Tevens kunt u het blokkenschema online bekijken.

CANCELLED David E. Cooper _ Gardens, Nature and Culture
Cissie Fu _ Symphony of Sounds: tuning in the sciences
Filippo Bertoni _ Crawling through Natures
Janson, Gomperts en Hoens _ Het onbehagen in de filosofie
Judith Still _ The Beast and the Slave
Lieven De Cauter _ (Neo)Natuur als GloKaal Gemeengoed
Matthijs van Boxsel _ Deskundologie of Domheid als Levenskunst
Patricia Pisters _ Metallurgisch denken
Abram de Swaan _ De psychoanalyse als menselijke-natuurkunde
Twan Kieboom _ Neuro-existentialisme
Koen Scholten _ De wetenschappelijke oogappel
Alfie Vanwyngarden _ Neokolonialisme op Bonaire
Leezenberg, Mamadouh, Dorudi en Bergman _ Gesprek op de grens
Norbert Peeters, Rebecca Louise Breuer _ Boom en Rhizoom
Sturm, Hinten en Martin _ Feminism & New Materialism
Eva Meijer _ Politieke stemmen van dieren
Hugo van der Velden, Ton de Munck _ De oogst van Pieter Bruegel
Erno Eskens _ De mens en zijn dierenrechten

Petra Dekker
Marwin Vos
Peter Buurman
Gijsje Heemskerk
Bernice Nauta
Nils Boyd de Jong
Lettervlucht
Juicy Dune IJsselmuiden
Stijn Elshuis
Lieke Marsman
Bernke Klein Zandvoort
Çağlar Köseoğlu
Doris Hardeman
Bastien Gachet
Postmodern Times
REM Atelier
Anastasija Pandilovska
Eva Kreuger
Salomé Roodenburg
This Pumpkin Brazil
Torii
Tom Catnip
Poppouri


-

word vriend van DRIFT

|


Vanaf heden kunt u naast bezoeker ook vriend worden van DRIFT. Door vriend te worden steunt u DRIFT en zorgt u ervoor dat DRIFT ieder jaar weer een succesvol festival weet neer te zetten.
In ruil voor uw steun en vriendschap ontvangt u jaarlijks twee entreebewijzen voor ons festival. Daarnaast zullen wij u allerlei extra’s per post toezenden. Het allerbelangrijkste is echter dat wij ook uw vriend zullen zijn en u eeuwig dankbaar zullen blijven voor uw steun. U wordt vriend van DRIFT voor 40,- euro per jaar. Dit bedrag wordt zodra onze vriendschap is beklonken tot wederopzegging jaarlijks van uw rekening afgeschreven. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen een grotere bijdrage te leveren. De mogelijkheid daartoe vindt in het formulier hieronder, waar u ook al uw overige gegevens achter kunt laten.
-

publicatie

|


Heeft u een lezing of debat niet helemaal kunnen volgen, of kon u vanwege het volle programma een interessant onderdeel niet meemaken? Niet getreurd: vanaf 2013 maakt en publiceert DRIFT elk jaar een naslagwerk waarin alle lezingen en debatten als transcripties zijn opgenomen.
Ze zijn hieronder gratis te downloaden als e-book; wilt u een gedrukte versie, dan kunt u met ons contact op nemen via festivaldrift@gmail.com.

DRIFT 2013: De dingen de baas
DRIFT 2014: Onder invloed
DRIFT 2015: De chaos tegemoet
-

tasjes

|


Als u wel eens op de Oudemanhuispoort komt dan kent u ze wel: de DRIFT-tasjes. Achteloos komen ze voorbijslenteren, gevuld met boeken en flesjes water, op weg naar college of een kopje koffie tussendoor. Op het eerste gezicht zien ze eruit als elk ander hip katoenen tasje, maar wat de meeste mensen niet weten is dat ze een volstrekt uniek, jaarlijks veranderend Filosofisch Fashion Statement zijn waarmee de drager uitdraagt een DRIFT-ganger te zijn. Benevens deze functie zijn ze vooral erg handig, want altijd sterker en groter dan je dacht en bovendien een mooi aandenken aan een boeiende avond.
Wilt u ook flaneren met een DRIFT-tasje? Dat kan! Voor een schamele 5,- euro zenden wij u een tasje toe. Stuur daarvoor een mail met uw gegevens naar: festivaldrift@gmail.com
-

informatie

|

Sinds 2006 zet een groep filosofiestudenten van de Universiteit van Amsterdam zich jaarlijks in om Wijsgerig Festival DRIFT te organiseren. De oprichting van DRIFT kwam voort uit onvrede over de kwaliteit van het aanbod van wijsgerige festivals. Dit is echter slechts de concrete aanleiding voor de oprichting van DRIFT; er ligt iets anders aan het festival ten grondslag, namelijk de liefde voor de wijsbegeerte en de wens om deze liefde met anderen te delen.

DRIFT wil hoogstaande academische filosofie toegankelijk maken voor zoveel mogelijk geïnteresseerden. Door wijsgerige academici uit binnen- en buitenland een podium te bieden is DRIFT een platform dat de huidige ontwikkelingen binnen de filosofie weergeeft. Bezoekers worden uitgenodigd om kennis te maken met theorieën en denkers waar zij anders wellicht niet snel mee in aanraking zouden komen. DRIFT vormt een unieke combinatie van filosofie en cultuur. Doordat zowel lezingen en debatten als poëzie, proza, muziek, theater en beeldende kunst worden geprogrammeerd, ontstaat er een wisselwerking tussen de filosofische theorieën en de kunstzinnige uitingen waardoor de randen van de filosofie worden opgezocht.

Op dit festival gaan gerenommeerde namen in debat met jong aanstormend talent. Er bestaat ruimte voor complexe, specialistische en diepgravende filosofische theorieën, maar ook voor losgaan op de dansvloer. Ieder jaar worden filosofiestudenten uitgenodigd om als trapsprekers hun visie op de wereld en het huidige filosofische klimaat te laten zien. Wijsgerig festival DRIFT is dus een verbinding tussen kwalitatief hoogstaande lezingen en een veelheid van kunsten. De bezoeker wordt heen en weer geslingerd tussen theorieën, gesprekken, kunsten en indrukken. Het publiek raakt op drift of wellicht driftig van nieuwe ideeën.-

colofon

|


Collectief 2016

Rosa de Jong
Wouter Padmos
Lot Elshuis
Lianne Hooijmans
Christiaan Roodenburg
Mari van Stokkum
Tobias Niemeyer
Chi Oneiro

Partners

De Groene Amsterdammer
Cimedart
Athenaeum
De Uitkijk
Simulacrum
Uitgeverij Omnia
De Ware Jacob

Fondsen en sponsoren

Stichting Thomas More
Amsterdams Universiteitsfonds
CREA fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds
Iona Stichting
Stichting Toekenningen
Departement Wijsbegeerte UvA
Studievereniging AmFiBi

Informatie

Stichting Wijsgerig Festival DRIFT
Oude Turfmarkt 143, kamer 1.14
1012 GC Amsterdam
NL08 INGB 0006 0582 05
t.n.v. Stichting Wijsgerig Festival DRIFT
E-mail: festivaldrift@gmail.com

Grafisch ontwerp Janne Beldman
Illustrator Salomé Roodenburg
Website Wikkert Webdesign
-